Bestuur en ondersteuning

Voorzitter
Huub van Kessel
tel: 06-54262762, huubkessel@zeelandnet.nl

Secretaris 
Ronald den Broeder
tel: 06-38122846, rbroeder@zeelandnet.nl

Penningmeester 
Huub van Kessel
tel: 06-54262762, huubkessel@zeelandnet.nl

Ledenadministratie
Huub van Kessel
tel: 06-54262762, huubkessel@zeelandnet.nl

Organisator activiteiten
Jenny Mols
tel: 06-20227244, fjwarmoesk@zeelandnet.nl

Redactie Nieuwsbrief
Ronald den Broeder
tel: 06-38122846, rbroeder@zeelandnet.nl