Verslagen

LEDEN SCHRIJVEN

Verslag Koffie bijeenkomsten

Donderdagmiddag 24 november 2022 om 14.30u koffiedrinken met de andere leden.
Maar dit keer geen ´t Hart van..  in de Walstraat en ook niet in de geplande Intratuin, maar langs de duinen en de Westerschelde nabij het windorgel.
Een zeer winderige middag en helemaal daar aan het water. Maar, het was toch een drukbezochte bijeenkomst en een aparte locatie met zicht op duinen en water en de hoge bebouwing aan de boulevard. Een kleine 20 leden waren per fiets, te voet, met eigen auto of taxi naar deze locatie gekomen, inclusief het trouwe hondje.
We werden begroet met een lekkere kop koffie namens de afdeling en daarna waren alle bestellingen voor eigen rekening.
Het was gezellig, hoewel het door de vele andere bezoekers erg rumoerig was en een breed gesprek met anderen eigenlijk voor velen niet mogelijk was.
Het was overigens wel een bijzondere ontmoeting want in ons midden was het echtpaar dat die dag juist 55 jaar getrouwd was. Hun familiefeest zou groots de volgende zaterdag worden gevierd.
Zoals gebruikelijk vloog de tijd en zo rond vier uur werd de tafel leger en leger, iedereen ging weer op huis aan.
Jenny, bedankt voor alle inspanning vooraf want Intratuin had ons bezoek afgeblazen en Jenny moest - op korte termijn- weer op zoek naar een nieuwe locatie. Hete was toch weer helemaal goed gekomen!
En op 12 december, een koude dag maar in 't Hart van.. in de Walstraat was het lekker warm en met een gezellige Kerstsfeer goed toeven. De lekkere, zelf gekozen drankjes maakten de sfeer nog extra goed. De gesprekken waren weer zeer boeiend en onderhoudend en er was zelfs nog een bitterballen-traktatie van mevrouw Conchita die 80 jaar was geworden!
Ook werden we nog verrast met een kerstkaart met goede wensen van het echtpaar Theo en Anneke, een mooie, vrolijke, zelfgemaakte Kerstkaart, fraai hoor!
Het was zo weer vier uur en we kijken uit naar de volgende bijeenkomst met of zonder oliebollen, op donderdag de 29e december, de laatste bijeenkomst van dit jaar.
En op donderdag de 29e waren er geen oliebollen maar wel leden die deze middag nog wel wilden meemaken. En dat was een goede keuze want zij werden getrakteerd op een drankje aangeboden door de jarige mevrouw Yvonne.
En zo werd het jaar 2022 wat de koffiebijeenkomsten betrof vrolijk afgesloten.
Maandagmiddag, 10 oktober om 2 uur, bekende en nieuwe gezichten behorend bij leden van onze afdeling, ontmoeten elkaar weer aan onze stamtafel in ´t Hart van…in de Walstraat in Vlissingen.
Een flinke bezetting van dames en heren die hun ervaringen, belevenissen, gebeurtenissen of komende plannen aan elkaar vertellen, onderling afspraakjes maken of een lift aanbieden zodat de ander toch een bijeenkomst kan bijwonen. Dat kan zo allemaal en nog meer, plaats vinden tijdens die bijeenkomst, elkaar treffen en contact met anderen maken.
Met een lekker, zelf gekozen en zelf betaald drankje erbij is het altijd weer gezellig en kijkt ieder weer terug op een geslaagde middag. In december kunt u er ook bij zijn!

 

Joke Anthonisse


Verslag Chinees-Indisch buffet
Op woensdag 5 oktober was het zover. Een etentje in de Blauwe Zaal van speeltuinvereniging Lammerenburg. Vanaf 16 uur was iedereen welkom. Ruim 30 mensen waren op de uitnodiging in gegaan. We werden ontvangen met een aperitiefje en de sfeer was meteen genoeglijk. Om kwart over vijf arriveerde het Chinees Indisch buffet. Er was een voorkeur aan gerechten die ons toelachten en de geur alleen al liet ons watertanden. Het leuke van zo’n buffet is dat je uit kunt kiezen wat je lekker vindt. Er werd met graagte opgeschept en iedereen had het naar de zin. Na het eten was er nog een kopje koffie of thee. Het opruimen verliep vlot. Er waren genoeg behulpzame handen. Dankzij de inspanningen van het bestuur was het hele gebeuren zeer geslaagd en voor herhaling vatbaar. Hulde aan Huub en Jenny (ik hoop dat ik niemand vergeten ben).

 

Lies Drenth-Vermeulen.


Verslag boekpresentatie Ineke Herbers
Op maandag 15 november 2021 gaf Ineke Herbers in de voormalige Pastorie een lezing met vertoon van mooie dia´s over het leven van dr. Herman Schaepman, in leven dichter, priester, theoloog en politicus in de 19e eeuw. Een boekwerk was in de maak, vertelde Ineke.
En op vrijdag 9 september 2022 vond aan de Radboud Universiteit in Nijmegen een feestelijke boekpresentatie plaats met de auteurs Ineke Herbers en Ton Crijnen.
Tal van prominente sprekers en toehoorders hadden de reis naar Nijmegen - op deze stakingsdag van het NS-personeel, dus in het gehele land geen rijdende treinen - toch kunnen ondernemen en vulden met de andere aanwezigen zoals familie, kennissen en vrienden, de zaal.
De laatste en enige biografie over dr. Schaepman dateerde van 1964 en was zeer verouderd. Nu is die weer herschreven met nieuwe feiten en gebeurtenissen die in de archieven door de beide auteurs waren teruggevonden.
Een zeer belangrijk boek voor het Dr. Schaepmanfonds, de Radboud Universiteit, oud-Kamerleden en hoogleraren die daar dan ook een lezing over gaven of daarop reageerden.
Het geheel werd omlijst door muzikale intermezzo´s en als afsluiting was er een gezellige en inspirerende receptie door het aanwezige gehalte van de deelnemers.

Uitgave: Een groot emancipator: Mgr. dr. Herman Schaepman, politicus en dichter (1844-1903)
2022 Ton Crijnen en Ina Herbers  Uitgave Valkhofpers.


Koffie bijeenkomsten in september
Maandag, 12 september, het was warm, druk en gezellig!
Ruim 15 dames met heren waren aangeschoven aan onze tafel en het was leuk elkaar weer te ontmoeten.
Een zeer gevarieerde club en zeer gevarieerde gesprekken natuurlijk.
De enige die geen geluid maakte was de kleinste bezoeker die zich schuil hield onder de tafel en een eigen bakje water had.
Verder genoot iedereen van de zelf uitgekozen drankjes, in vele uitvoeringen, tot over 2 weken!
Maandag 26 september, een maandag met volop regenbuien en een stevige wind. Maar af en toe was er even een regenpauze en daar maakten onze leden gebruik van door gewoon naar de Walstraat in Vlissingen te gaan en de gereserveerde tafel in ´t Hart van...te vullen met een flink aantal bezoekers.
Naast de bestelde drankjes gingen de gesprekken ook volop over tafel. Er zijn altijd wel weer leden die na een poosje weer een keer van de partij zijn en dat is nou het leuke van deze bijeenkomsten, andere mensen tegenkomen en weer heel andere gesprekken voeren. Tot  ziens in oktober, vanaf twee uur bent u welkom.

Joke Anthonisse


 Verslag koffie-bijeenkomst in juni

Donderdagmiddag 9 juni 2022, koffie bijeenkomst van onze afdeling in 't Hart van... in de Walstraat in Vlissingen.
Ondanks de vakantie die menigeen al te pakken heeft, was de stamtafel met ca. 15 mensen, dames en heren, nog lekker gevuld. En dat ook, ondanks het gebeuren van die dag: het feest in sommige families, waarbij veelal ook de oma's en opa's worden betrokken.
De uitslagen van de examens werd doorgebeld en daarbij werden kleinkinderen verlost van de spanning, en hoorden dat zij geslaagd waren en ook de punten kregen zij te horen. Een vreugdevolle dag dus in heel veel families
Onze leden hadden elkaar weer veel te vertellen en te verhalen en ook het bezoek van een groepje leden aan de Korendag in Middelburg (zaterdag en zondag). Zij hadden het echt getroffen want op zaterdag, de door hen gekozen dag, was het heerlijk weer en één groot feest  in hartje Middelburg.
Doordat er aan onze stamtafel toevallig een paar slechthorende leden bij elkaar zaten, was het voor ieder wat makkelijker praten want het gehoorprobleem was zo voor ieder duidelijk herkenbaar. Dus was het voor elke bezoeker weer leuk om deze middag  mee te maken. Op naar de volgende bijeenkomst!

Joke Anthonisse


Inspiratietour KBO-PCOB voor onze provincie Zeeland
 

op locatie De Stenge in Heinkenszand op donderdag 21 april 2022
Een impressie van ons bestuurslid, Joke Anthonisse

Voordat ik besloot deze dag te willen meemaken heb ik mij eerst eens verdiept in de organisatie KBO-PCOB Zeeland om te weten wie ik allemaal wel zou kunnen ontmoeten. Want, wanneer ik onze eigen afdeling Vlissingen denk te kennen, zijn we maar een bescheiden, zij het natuurlijk wel een belangrijk onderdeel van het geheel.
KBO-PCOB (Katholieke bond Ouderen-Protestants Christelijke Ouderenbond) is een samenwerkingsverband van de Unie KBO en de PCOB. Het verbond zetelt in Nieuwegein (zie: https://www.kbo-pcob.nl).

Onze Zeeuwse Provinciale KBO-PCOB is met de andere 11 Provinciale KBO-PCOB-verenigingen hier onderdeel van. Die bestaat op haar beurt uit 4 Kringen waarvan er 3 Kringen gevestigd zijn in Zeeuws Vlaanderen en 1 Kring in Noord en Midden Zeeland. Deze verenigingen hebben allemaal volledige rechtspersoonlijkheid.
Ze hebben elk weer hun eigen afdelingen waarvan onze afdeling KBO-Vlissingen en omstreken er één van de acht is.
Vertegenwoordigers van de besturen  van de afdelingen van de vier Noord en Midden-Zeeuwse Kringen houden 2x per jaar een zogenoemde Kringvergadering in Ovezande. Vertegenwoordigers van de besturen  wonen de vergaderingen bij van de Provinciale KBO-PCOB, die men houdt in Sluiskil.
De vertegenwoordigers van de Provinciale Bonden bezoeken weer de Landelijke vergaderingen en zo kan de plaatselijke informatie, zij het getrapt, bij het hoofdbestuur terechtkomen.

Met deze aantallen van leden en bestuurders van de KBO/PCOB Zeeland kun je dus heel wat mensen ontmoeten op een dag als deze. En inderdaad: alle afdelingen waren vertegenwoordigd. Het was een grootse, vrijblijvende en gezellige ontmoetingsdag. Met iedereen was wel een praatje te maken op welk vlak dan ook. Het ging er gemakkelijk en gewoon aan toe. Maar zoals het nu eenmaal niet mogelijk is om met elke bezoeker van onze eigen koffiebijeenkomst even te praten, zo bleef het ook in Heinkenszand bij leuke kleine contactjes.

De drie sprekers die werden aangekondigd in de uitnodiging brachten hun onderwerpen ieder op zijn eigen manier, dus zeer verschillend,. Iedere bezoeker probeerden zij erbij te betrekken of te raken.
Ook op de goed bezochte workshops werden veel onderwerpen op een rustige manier gebracht en er was ruimte genoeg om als deelnemer te reageren met een vraag, een ervaring of een aanbeveling.
Iedere deelnemer ervaart de inhoud van een dag als deze natuurlijk op zijn eigen gevoel en aansluitend op zijn eigen kennis en dat is prima.
Maar unaniem werd er genoten van de koffie en thee en andere drankjes. En de heerlijk belegde broodjes in allerlei soorten vonden goed aftrek. Dus toch echt een heerlijk dagje uit!
Er zal in de afdelingen nog lang worden gesproken over de aangeboden onderwerpen en mogelijkheden. En er zal zeker ook gebruik worden gemaakt van de provinciale en landelijke aangeboden kennis en diensten. Er kwamen er diverse aan de orde.
KBO-PCOB is een prachtige, goedgeorganiseerde ouderenbond die openstaat voor alle ouderenbelangen in welke vorm dan ook. Zegt het voort, zegt het voort, het is in ons eigen ouderenbelang!

Verslag saladelunch in april
Het was jammer dat er maar 9 leden zich aangemeld hadden voor de salades. Dit was te weinig voor de huur van de Blauwe Zaal. We hebben het opgelost met een heerlijke lunch in ’’t, Hart van…’ op ons vaste plaats op de lange bank.
Nu, wij waren het er allemaal over eens dit nogmaals te gaan doen! Het was een heerlijke lunch.
De erwtensoep was op oma’s recept bereid en men serveerde geen karige porties. De broodjes met toebehoren waren zo groot en lekker dat sommige riepen: “Die krijg ik nooit op.”
Dus KBO-leden: onthouden, want wie zou daar niet nog eens gaan lunchen dit jaar met ons groepje?

Korte impressie van de Kringvergadering Noord- en Midden-Zeeland van 4 april 2022

van ons bestuurslid, Joke Anthonisse

Van bijna alle Kringen was een vertegenwoordiger aanwezig op deze vergadering, evenals iemand van KBO-PCOB Zeeland. Men volgde keurig de agenda en de bespreking ging in een prettige harmonische sfeer.
Naar aanleiding van het verslag van KBO-Zeeland van 10 november 2021 werd gevraagd hoe het nu zit met de UBO-regeling (een nieuwe wettelijke regeling over registratie bestuursleden bij de Kamer van Koophandel) voor Kringen en afdelingen. Het antwoord was simpel: deze zijn niet bij notariële akte opgericht (maar door KBO landelijk) en dus hoeft die registratie niet. Wel eist het hoofdkantoor van KBO-PCOB deze registratie en de volledige (voornamelijk financiële) verantwoording.
Ook was er een vraag naar de bestemming van het overschot op de jaarrekening van KBO-PCOB-Zeeland. Teruggeven aan de leden of bestemmen voor een goed doel? Volgens de afgevaardigde was daarover nog niet besloten. Zodra dat wel het geval worden de Kringen op de hoogte gebracht.
Voorts besprak men de samenwerking met PCOB. In Zeeland is een platform KBO-PCOB opgericht om de samenwerking te verstevigen. Het platvorm wil nagaan of voor de afdelingen nauwer contact mogelijk is. Voor onze afdeling Vlissingen en voor die van Middelburg en Schouwen verwacht men dat niet (de PCOB afdelingen willen niet af van hun opening met gebed en bijbel lezing, en de KBO-leden vinden dit maar vervelend).
Op Zuid-Beveland ligt dat anders (vanouds is men daar over en weer verdraagzamer). De beide afdelingen Goes trekken al samen op en met PCOB Kapelle is er op dit moment contact over wederzijdse deelname aan reisjes. Met PCOB Noord Beveland hebben de Goesenaren op dit moment geen echt contact, maar men gaat toch proberen dit te leggen (wat natuurlijk iets eenvoudiger ligt omdat PCOB daar al samen is met KBO).
Tenslotte besprak men het Ledenwerving/ marketingplan Unie KBO-PCOB. Goes neemt deel aan een pilotproject. Omdat het nog niet veel heeft opgeleverd, wil de werkgroep Kaderbeleid een workshop “ledenwerving, hoe doe je dat” organiseren in september 2022.
In de Rondvraag kwam het probleem van de niet correcte toepassing van de WMO aan de orde bij de afdelingen op de Bevelanden en Schouwen. Leden die recentelijk een afwijzing hebben ontvangen voor huishoudelijk hulp doen er goed die aanvraag weer in te dienen. Ook zijn er twijfels over de toepassing van nieuwe regelingen (zoals bij gedwongen verhuizing, toewijzing hulpmiddelen, hulp in de eerste 6 maanden) waarvan de uitvoering is opgedragen aan een gemeenschappelijke organisatie. Het advies is om altijd hulp in te schakelen bij een aanvraag: bij familie of bij de burgeradviseurs van KBO-PCOB.
Hieruit blijkt maar weer dat KBO-PCOB problemen van ouderen serieus neemt en alles probeert ze op te lossen!

Verslag koffie-bijeenkomst in maart

Maandagmiddag 28 maart 2022. Wat het weer betrof zouden we op een zonnig terras ook buiten hebben kunnen zitten, maar met een club van ca. 15 personen is het contact met elkaar dan niet zo goed te realiseren, dus namen we onze stoelen in aan onze gereserveerde stamtafel in café-restaurant ‘'t Hart van…’
De zomertijd was ingegaan en het leek wel of iedereen daardoor meer tijd had, het was ineens zomaar 4 uur geworden en doordat er vrijwel niemand eerder was opgestapt, druk bij de kassa!
Het mooie weer zorgde ook voor gesprekken over de fiets, met of zonder elektrische ondersteuning en ook de rollator natuurlijk. De praktische adviezen werden rijkelijk doorgegeven.
Ook het bezoek aan Dordrecht, dat de vorige dag had plaatsgevonden door 9 personen werd door hen geprezen en de foto's gaven een mooi beeld van de stad en de schilderstukken in het museum.
De Scheldewerf blijft een veelbesproken onderwerp met steeds weer een andere inkijk verteld door de mensen die daar daadwerkelijk hebben gebeuld. Ook vertelden echtgenotes en kinderen hoe ze het werk van vaders en mannen hebben beleefd.
Er valt nooit een stilte in de gesprekken aan de lange tafel, al hebben de leden met een gehoorprobleem wel eens een lastig momentje door alle geluiden rondom.
Maar het is voor ieder toch steeds weer een gezellige ontmoeting en daar is het ons om te doen.
Tot ziens maar weer op de volgende koffie bijeenkomst in de Walstraat 49-51 Vlissingen op de maandagen 9 en 23 mei, waar de informaties en adviezen van leden gratis zijn, maar consumpties wel voor eigen rekening.
Joke Anthonisse